Rómsky literárny klub
aktuality
aktuality

V y ž e ň m e d o p e k i e l

p ý c h u a   n e n á v i s ť .

L e n d o b r o h ľ a d a j m e

v   k a ž d o m z   n á s m u s í b y ť .

6. Zbierka literárnych prác: Píšeme a čítame spolu

Úvod:

  Čierne zvlnené vlasy, tmavá pleť, tmavé oči, nevysoká postava. To sú časté znaky, ktorými sa vyznačujú Rómovia. Nie je to však len typický vonkajší vzhľad, ktorý ľudia z rodu Rómov dostali do vienka, ale tiež charakteristické vnímania sveta a jeho vnútorné prežívanie, nazývané dušou. Darom pre Rómov je aj reč, ktorou vyjadrujú, čo sa v ich duši odohráva.

Táto zbierka literárnych prác ponúka čitateľovi možnosť nazrieť do rómskej duše, hľadať a nachádzať veci, ktoré nie sú zvonka viditeľné. Čierny vlas nemusí byť symbolom temna a beznádeje. Je v ňom múdrosť hláv rómskych predkov, jemnosť citlivého srdca a ľahkosť slobody.

Príjemné čítanie!


Zbierka literárnych prác rómskych autorov ”Čierne vlasy - Kále bala” je výstupom z  úspešného projektu ”Klub rómskych spisovateľov - Than prejkalo romano lekhaviben, ktorý finančne podporilo MK SR. Preklad textu do rómskeho jazyka v tejto publikácii neprešiel jazykovou korektúrou.Zbierku literárnych prác

”Čierne vlasy”

otvoríte kliknutím na tento odkaz.

2. Zbierka literárnych prác: Slnko vo vlasoch / Kham andro bala

V poradí druhá zbierka literárnych prác rómskych autorov  je voľným pokračovaním prvej zbierky nazvanej „Čierne vlasy“. Najčastejšími témami poézie a prózy je svet Rómov a Rómovia vo svete.

Zámerom zbierky je osloviť čitateľov nielen svojim obsahom, ale  aj  formou – práce  sú  preložené  do  rómskeho jazyka. Šírenie rómčiny prostredníctvom literatúry je svetlom a nádejou k pozdvihnutiu rómskej kultúry. Je SLNKOM do svetlejších dní rómskeho národa. K tomu má pomôcť aj táto zbierka.1. Zbierka literárnych prác: Čierne vlasy / Kále bala

Ukážky z tvorby

Úvod:

   Literárny svet pozná mnoho autorov, ktorých diela vynikajú pútavým príbehom, brilantnou štylizáciou viet, či neobmedzenou zásobou tých správnych a krásnych slov. Takéto dielo zaujme každého čitateľa. Zbierka literárnych prác "Písanie od srdca" je knihou, ktorá sa nesnaží byť úspešným bestsellerom. Tak, ako dve predchádzajúce zbierky z dielne  Klubu rómskych autorov, aj táto sa snaží nájsť svojho čitateľa. Čitateľa, ktorý nevyhľadáva negatívne správy o Rómoch v médiách, ale zaujíma ho, ako vníma svet rómska menšina svojimi očami. Autori, ktorí zostavili túto zbierku, nie sú profesionálni literáti. Píšu vo svojom voľnom čase a hlavne - píšu od srdca. Prostredníctvom literárnej tvorby vyjadrujú to, čo vidia, čo cítia, o čom snívajú. Veríme, že zbierka pomôže vnímavému čitateľovi preniknúť hlbšie do myslenia a postojov Rómov - etnika, ktoré je majoritou poznávané iba povrchne. Kniha je samozrejme venovaná aj niektorým našim Rómom, pretože nie každý mal možnosť stretnúť sa s literárnou tvorbou písanou aj v rómskom jazyku.

Prajeme Vám príjemné čítanie!


Ukážky z tvorby

Úvod:

Zrejme si už nepamätáte na svoje prvé kroky, keď ste sa učili chodiť. Vaše mamy si však na to určite radi spomínajú. A nielen na váš prvý krok, ale aj na vaše prvé slovo. Určite nie je náhoda, že v čase, keď sa dieťa učí chodiť, učí sa zároveň aj rozprávať. Reč, ktorú nás naučili naše mamy, budeme po celý život veľmi potrebovať. Je dôležitá rovnako, ako napríklad jedlo, práca alebo odpočinok. Ľudia pripisujú reči takú dôležitosť, že o nej hovoria: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

Kniha "Nelkáčik" je napísané v dvoch rečiach - jazykoch: v slovenskom a v rómskom. Je to preto, že pre mnohé deti je materinskou rečou práve rómčina. Môžu si prečítať básničky a rozprávky v jednom jazyku a zároveň ich porovnávať s druhým jazykom. Takéto čítanie im pomôže lepšie spoznávať slovenčinu aj rómčinu.

Kniha bola napísaná predovšetkým pre deti, preto dostala detské meno. Trochu nezvyčajné, ale veľmi milé. Veríme, že v nej nájdete zábavu aj poučenie.

Prajeme vám príjemné čítanie.

3. Zbierka literárnych prác: Písanie od srdca / Lekhaviben jilestar

4. Zbierka literárnych prác: Nelkáčik / O Nelkáčikos

5. Zbierka literárnych prác: Láska, Slzy, Smiech

Úvod:
Láska, Slzy a Smiech. Emócie, ktoré nás sprevádzajú po celý život - od narodenia až po posledný výdych. Robia nás tým, čo sme. Robia nás ľudskými. Je známe, že Rómovia prežívajú svoje emócie akosi expresívnejšie, intenzívnejšie a sú nimi prirodzene ovládaní. Aj preto sa v každodennej komunikácii, ale aj umení hudbe, tanci, či literárnej tvorbe tak často objavujú.
Táto  zbierka literárnych prác, v  poradí piata, ktorú  vydala  Krajská  asociácia rómskych iniciatív, je esenciou najrôznejších emócii. Je určená predovšetkým dospelým čitateľom, ale sú v nej aj básne a rozprávky určené deťom. Niektoré stránky ponúkajú priestor na zamyslenie, iné vyvolávajú úsmev alebo tušenie bolesti. Osobitnou časťou zbierky je tvorba venovaná spomienke na Rómsky holokaust. V histórii Rómov patrí k udalostiam, ktoré sú emóciami nasýtené. Žiaľ , veľmi negatívnymi. Zámerom knihy však nie je vyvolať u čitateľa iba smutné pocity, ale vnímať ich ako prirodzenú súčasť života. Potešte sa spolu s nami, že sa nám podarilo vydať  ďalšiu  zbierku a pomáhať  tak šíriť  rómsku literatúru  a rómsky jazyk.


Ukážky z tvorby

V poradí šiestu zbierku literárnych prác členov Rómskeho literárneho klubu sme nazvali Píšeme a čítame spolu. Spolu, jednoduché slovo v názve, má niekoľko významov, ktoré charakterizujú zmysel vydania zbierky. Zbierka je produktom, na ktorom sa členovia klubu podieľali spoločne, sú jeho spoluautormi. Pôvodným cieľom bolo vydať súčasne dve zbierky prác - jednu určenú dospelým čitateľom, druhú deťom. Napokon sme sa rozhodli, že tvorbu vydáme spolu v jednej zbierke. K tomuto neštandardnému prístupu nás viedla skutočnosť, že v rómskych rodinách sú väzby medzi rodičmi a ich deťmi veľmi silné. Spoločnú väzbu, teda obal, sme dali aj našej novej knihe. Predstava, že matka či otec a ich dieťa trávia večer spolu pri jednej knihe sa nám zdala zaujímavou. Pri spoločnej knihe, ktorá na svojich stránkach spája vážny, ľúbostný i krutý svet dospelých s hravým svetom detí plným fantázie. Spája svety, ktoré sú tak rôzne a predsa existujú vedľa seba v žití človeka.

Členovia klubu spolu vytvorili zbierku literárnych prác pre veľkých i malých členov rodiny, ktorí nezabúdajú, že najkrajšie chvíle sú tie, ktoré trávia spolu.


Ukážka z tvorby

web: rolik.eu, emial: klubromspisovatelov@gmail.com, fb:rolikrolik


7. Zbierka literárnych prác: Písanie je naše Rómstvo

Siedmu zbierku literárnych prác členov Rómskeho literárneho klubu sme  nazvali tento krát Písanie je naše RÓMSTVO. Zbierka opätovne stelesňuje súhrn diel členov literárneho klubu v rôznych témach. Pôvodným cieľom bolo, ako aj minulý rok vydať súčasne dve zbierky prác - jednu určenú dospelým čitateľom, druhú deťom. Napokon sme sa rozhodli, že tvorbu vydáme spolu v jednej zbierke. K tomuto počinu nás viedla predstava, aby kniha bola „po ruke“ v jednom celku pre dospelých, ale  aj pre tých najmenších čitateľov.
Diela autorov Pavly Cickovej, Zlatici Rusovej, Evi Pleškovej, ako aj Mariána Boldiho, Richarda Nemetha a  Martina Fočára sú v  pôvodnom znení s menšími úpravami jazykovej korektúry, aby sa uchoval rómsky jazyk a špecifiká dialektov, ktorými sa komunikuje v lokalitách, odkiaľ autori pochádzajú.


Ukážky z tvorby